Werkwijze

Ontluik! Coaching kenmerkt zich door een persoonlijke werkwijze. Betrokkenheid staat voorop. Elk mens is uniek, met zijn/haar kwaliteiten en talenten. Belangrijke aspecten zijn: respect, vertrouwen en begrijpen zonder oordelen.

Het doel van coaching is om je verder te helpen met je coachvraag. Dit betekent dat we jouw vraag gaan verhelderen. Het betekent niet dat de coach jouw probleem of situatie verandert, maar dat je hier zelf mee aan de slag gaat, waardoor deuren geopend zullen worden. Bijgestaan door de coach.

Coaching kan gaan over specifieke persoonlijke situaties of algemene omstandigheden in jouw priveleven of jouw werk. Door een individueel coachtraject krijg je meer inzicht in jezelf en word je bewuster van je levenssituatie. Kernvragen: ‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?’ komen aan de orde met als resultaat: ‘Wat doe ik?’ Hierin worden jouw levensvragen meegenomen.

Samen zullen we ontdekken waar jouw kwaliteiten, talenten en mogelijkheden liggen en onderzoeken we waar jij jezelf belemmert. Met als doel om vanuit een nieuw perspectief je toekomst vorm te geven.

Allereerst zullen we door middel van een intakegesprek een helder beeld vormen van wat je met je vraag wilt bereiken. Dit gesprek duurt ongeveer 30-45 minuten, daarna evalueren we of er een wederzijds vertrouwen is om het traject in te gaan. Daarna vinden er meestal 6 – 10 sessies plaats. Tijdens de sessies worden er verschillende werkvormen ingezet, dit wordt mede bepaald door wie jij bent en wat jij prettig vindt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gesprekken
  • Paarden
  • Spellen
  • Opdrachten (bv. tekenen of schrijven)
  • Wandelen
  • Beeldtaal (werken met duplopoppetjes)

Gezamenlijk stemmen we af over de inhoud en wordt een traject op maat samengesteld. Iedereen is uniek!

Als coach mag je van mij verwachten dat ik met je mee denk en voel. Ik daag je uit openhartig en eerlijk te vertellen wat er in je omgaat en serieus aan de slag te gaan.

 

Als beroepscoach  houd ik mij aan de Ethische Gedragscode voor Beroepscoaches en het daaraan verbonden klachten reglement van de NOBCO.